NIEUWSPAGINA MAVO

Algemene nieuwsbrieven en brieven aan ouders staan bij informatie en nieuws 
 


BEVORDERINGSNORMEN

Bevorderingsnormen cursusjaar 2017 - 2018 (versie 21nov17), lees meer ...  
 


UITBREIDING ONDERWIJSAANBOD

Graag brengen wij een uitbreiding op ons onderwijsaanbod in de bovenbouw onder uw aandacht: vanaf schooljaar 2018-2019 start er bij voldoende deelname een groep Cambridge Advanced English, lees verder ...  
* Informatieflyer Cambridge Engels

 


NIEUWSFLITSEN MAVO 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen in 2M, 3M en 4M, verschijnen verschillende nieuwsflitsen per jaar.

sep 2017  -  Nieuwsflits nr. 1
     
     

IT&DESIGN ALS EXAMENVAK OP DE MAVO
Enkele leerlingen van 3-mavo van het Griftland College in Soest kijken verwachtingsvol toe hoe de 3D-printers hun werk doen. Laagje voor laagje ... lees verder ...
 


REKENTOETS - verplicht onderdeel van het eindexamen.
In het schooljaar 2013/2014 kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Nieuws over de huidige regelgeving: (voor schooljaar 2017-20178) binnenkort beschikbaar.
 


BLESSUREBRIEF LO BOVENBOUW
Zoals afgesproken met je LO-docent, kan je via deze link de 'Blessurebrief LO bovenbouw' downloaden, invullen en daarna mondeling overleggen met mw. Elias voor verdere instructie. 

 


HUISWERKTOEZICHT
Evenals vorige jaren, zal er ook dit jaar weer huis­werktoezicht georganiseerd worden, lees verder ...