NIEUWSPAGINA HAVO


Algemene nieuwsbrieven en brieven aan ouders staan bij informatie en nieuws 
   


BEVORDERINGSNORMEN

Bevorderingsnormen cursusjaar 2017 - 2018 (versie 21nov17), lees meer ...  
 


UITBREIDING ONDERWIJSAANBOD

Graag brengen wij een uitbreiding op ons onderwijsaanbod in de bovenbouw onder uw aandacht: vanaf schooljaar 2018-2019 start er bij voldoende deelname een groep Cambridge Advanced English, lees verder ...  
* Informatieflyer Cambridge Engels

 


NIEUWSFLITSEN  HAVO

Voor ouders/verzorgers van leerlingen in de havo, verschijnen verschillende nieuwsflitsen per jaar. 

NIEUWSFLITS 2-3 HAVO

dec 2017  - Nieuwflits nr. 1 dec 2017
     
     

NIEUWSFLITS 4-5 HAVO

nov 2017  - Nieuwsflits nr. 1 nov 2017
     
     


NLT 5 HAVO - VERSTERK DE BASISKUSTLIJN

Gebiedsplan Walcheren voor NL&T, 5H Griftland College
Bij het vak NL&T (Natuur, Leven en Techniek) wordt veel onderzoek gedaan.
5H moest een plan maken voor het Zeeuwse eiland Walcheren, waarin de kust versterkt moest worden zonder de recreatieve mogelijkheden in de weg te staan.

Uitvoering met een waterbak, strand, zand en grind
Onderdeel van dit plan was het ontwerpen van een goede manier om de kust te versterken en dit plan te testen in onze waterbak.

Allerlei constructies werden getest! uitvoering met een waterbak, strand, zand en grind
Een groepje bouwde een werkende zandmotor om de basiskustlijn van Nederland en specifiek Walcheren te beschermen en te versterken.
Werkelijk de moeite waard is het fimpje over de ontwerpen en de werkende constructies.

 


REKENTOETS - verplicht onderdeel van het eindexamen.
In het schooljaar 2013/2014 kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen.
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Nieuws over de huidige regelgeving: (voor schooljaar 2017-20178) binnenkort beschikbaar.
 


BLESSUREBRIEF LO BOVENBOUW
Zoals afgesproken met je LO-docent, kan je via deze link de 'Blessurebrief LO bovenbouw' downloaden, invullen en daarna mondeling overleggen met mw. Elias voor verdere instructie.

 


HUISWERKTOEZICHT
Evenals vorige jaren, zal er ook dit jaar weer huis­werktoezicht georganiseerd worden, lees verder ...