ALLE PTA'S

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Het PTA bevat de programma’s van alle vakken in de laatste leerjaren. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het voorlaatste leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is.
 

MAVO laatste update mavo 02okt17
  3M alle PTA's
  4M alle PTA's
  laatste update havo 02okt17
HAVO 4H alle PTA's 
  5H alle PTA's
  PTA's LO 4H en 5H
  laatste update 6 vwo 21nov17
VWO 4V alle PTA's
  5V alle PTA's
  6V alle PTA's 
  PTA's LO 4V, 5V en 6V
   
  (programma's onder voorbehoud)