ONDERWIJSAANBODklik op de afbeelding voor grotere weergave

Ons onderwijsaanbod

Het Griftland is een school met een breed onderwijsaanbod. Je kunt er terecht voor mavo tot en met vwo-Xtra.
In lessen van 60 minuten, die je hopelijk nooit meer vergeet, word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen.
We vinden het belangrijk dat élke leerling kennis maakt met sport en cultuur.
Zo heb je in de 1e en 2e klas naast de sportlessen gedurende het hele schooljaar een onderlinge sporttoernooicompetitie(de SportToCo) en vinden er op vrijdagmiddag keuze-activiteiten plaats voor de onderbouw met een groot aanbod aan sport en cultuur.
Alle leerlingen mavo/havo/vwo kunnen kiezen voor eindexamen in creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid.
Daarnaast hebben we op ICT-gebied een mooi aanbod: het vak ICT & Media in de onderbouw, informatica in de bovenbouw, een Elektronische LeerOmgeving(ELO) en  een digitale huiswerkagenda.
Ook de Griftland Businessclass, een specialisatie vanaf 4 havo voor leerlingen met een EM-profiel, en de science-lessen in de onderbouw zijn onderdeel van het brede onderwijsaanbod.

Kortom, of je nu sportief, creatief of een echte denker of doener bent, je bent bij ons van harte welkom.

 


Het onderwijs in de brugklassen op het Griftland College

 

 1. Uitgangspunt:
  Betekenisvol Leren in lessen van 60 minuten(met aandacht voor relatie, vorm en inhoud). Waar gaan leerlingen écht door leren? Hoe reik je blijvende ervaringen aan? Hoe krijg je leerlingen oprecht geïnteresseerd in je vak? Welke leervragen hebben ze?
 2. Soepele overstap van groep 8 naar klas 1:
  er vindt altijd warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklasafdeling. We willen weten wie er naar ons toekomt!
 3. Wennen en kennen:
  introductiemiddag, kennismakingsdag, brugklaskamp.
 4. Professionele begeleiding (zie rapport kwaliteitscholen):
  enthousiaste mentoren en leerlingmentoren en de Kanjertraining.
 5. Vier soorten brugklassen:
  mavo, havo-mavo, vwo-havo en vwo-Xtra. Lees meer ...
 6. Veilige leeromgeving:
  absentiecontrole, regels en afspraken, persoonlijke begeleiding.
 7. Oog voor de wereld:
  vieringen, sponsorloop.
 8. Buitenschools leren:
  excursies, bezoek van musea, projecten.
 9. Uitgebreid sportaanbod:
  goede sportaccommodaties, toernooien, schaats/zwemdag en sporttoco=sporttoernooicompetitie.
 10. Cultureel/creatief onderwijs:
  vrijdagmiddagactiviteiten, Muziektheater.
 11. Differentiatieuur:
  de klassen 1M, 1HM en 1VH hebben 1 lesuur in de week het differentiatie-uur.
  Wat zijn de doelen van het differentiatie-uur?
  • Leerlingen krijgen onderwijs op maat;
  • Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau;
  • Leerlingen versterken hun taal- en rekenvaardigheden: ondersteuning en excellentiebevordering;
  • Leerlingen leren vakoverstijgende vaardigheden zoals het doen van een eigen onderzoekje en het presenteren daarvan.
 12. Werken met laptops:
  in klas 1 mavo en komende cursus ook in 2 mavo wordt er bij verschillende vakken gewerkt met laptops, meer lezen ...
 13. Vwo-Xtra:
  Latijn, eXpertlessen en science, meer lezen ...
 14. Focus op taal- en rekenniveau:
  alle brugklasleerlingen worden getest en werken eventueel met begeleiding van de remedial teachers of de rekenexperts aan hun taal- en rekenvaardigheden.
 15. ICT & Media:
  twee mediacoaches geven les over de inzet van social media, veilig internet en de privacy op internet. Kortom, je wordt mediawijs!
 16. Indeling brugjaar:
  Oriëntatiefase tot aan de herfstvakantie:
    Brug slaan van groep 8 naar klas 1
    Gewenningsperiode
  Determinatieperiode:
    Zicht krijgen op onderwijsniveau
    Welke capaciteiten heb ik?
    Welke afdeling past bij mij? m/ h/ v of vx?
 17. Communicatie:
  digitale huiswerkagenda, ouderspreekavonden, mentorrapport, cijferrapporten, nieuwsflitsen, klankbordgroepen.