GRIFTLAND IN CIJFERS


ONDERWIJSINSPECTIE
Inspectie gaat onderwijsresultaten voortgezet onderwijs anders beoordelen

Vanaf het schooljaar 2016 weegt de Inspectie van het Onderwijs de resultaten die scholen in het voortgezet onderwijs bereiken met hun leerlingen op een andere manier.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de onderwijsinspectie

 


BESTE SCHOLEN ELSEVIER *2017*

De online versie van Elsevier met de publicatie van Beste Scholen.   


PRESTATIECIJFERS GRIFTLAND COLLEGE

Zoals elk jaar zijn er sites die zich bezighouden met rang- en prestatielijsten van scholen. Daarnaast zijn er sites die relevante kerngegevens publiceren.

De beste en meest objectieve site om scholen te beoordelen en te vergelijken is www.scholenopdekaart.nl
Via deze link zijn de belangrijkste kengetallen van onze school te zien; de cijfers worden beschikbaar gesteld via de Inspectie voor het onderwijs.