ALLES OVER HET CENTRAAL EXAMEN


Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl

 


EXAMENREGLEMENT
Examenreglement cursusjaar 2017-2018, lees meer ...
 

BEVORDERINGSNORMEN
Bevorderingsnormen cursusjaar 2017 - 2018 (versie 21nov17), lees meer ...   
 

(BIJNA) ALLES OVER DE TWEEDE FASE
Informatie (PDF) over de gang van zaken in de tweede fase (versie sep '17)
 

VAKANTIE  EN NOODSCENARIO NA HET EXAMEN
In een mededeling van het ministerie van OC en W worden scholen geattendeerd op de mogelijkheid dat ... lees verder ...

 


HANDIGE LINKS VOOR EXAMENKANDIDATEN
 

EXAMENBLAD
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.
 

EXAMENROOSTER 2018
Op examenblad.nl staat het examenrooster 2018, handig om rekening mee te houden.