ONDERWIJS BRUGKLASSEN


 

DIFFERENTIATIE-UUR IN DE BRUGKLAS

De klassen 1M, 1HM en 1VH hebben 1 lesuur in de week het differentiatie-uur.

Wat zijn de doelen van het differentiatie-uur?

  • Leerlingen krijgen onderwijs op maat;
  • Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau;
  • Leerlingen versterken hun taal- en rekenvaardigheden: ondersteuning en excellentiebevordering;
  • Leerlingen leren vakoverstijgende vaardigheden zoals het doen van een eigen onderzoekje en het presenteren daarvan.

Wat is de inhoud van dit uur?

In het eerste halfjaar doen de leerlingen een eigen onderzoek. Zij presenteren hun bevindingen voor de klas. Bij de schoolvakken ligt de lesstof bijna altijd vast, bij dit onderzoek kiezen leerlingen een keertje zelf een onderwerp. Dat mag van alles zijn, maar het moet wel wat verder gaan dan ‘Mijn konijn’, of ‘Ajax’. Zo komen onderwerpen aan bod als ‘Tornado’s, of ‘Speleologie’, maar ook ‘Aids’ en ‘Hoe wordt chocola gemaakt’ kunnen gekozen worden.

De brugklasleerlingen stellen onderzoeksvragen over hun onderwerp en onderzoeken die vragen op internet, onder begeleiding van een docent. Als de vragen zijn beantwoord volgen de presentaties met PowerPoint. Op deze manier worden tal van vaardigheden getraind, die goed van pas komen in de komende jaren, op het Griftland en daarna.

In het tweede halfjaar van het differentiatie-uur staan rekenen en taal centraal. Hiervoor worden modules ontwikkeld, die de leerlingen zelfstandig en op hun eigen niveau kunnen doen. De docenten treden op als begeleider van dit zelfstandig werken. De collega’s van rekenen en taal ondersteunen de begeleiders. Het versterken van rekenen en taal is van belang voor het halen van de aangescherpte eisen voor deze onderdelen in het schoolexamen.
 VAARDIGHEDEN IN DE ONDERBOUW
Op school wordt er van je verwacht dat je flink wat leert en op toetsen en bij projecten, in verslagen en presentaties moet je laten zien wat je allemaal kunt.
Maar hoe doe je dat, hoe leer je eigenlijk?
Dat is zeker zo belangrijk als de informatie zelf. Je bent immers geen dom sponsje, dat alles opzuigt en als erin geknepen wordt alles weer ophoest!

Daarom leren je docenten je niet alleen de kennis van hun vak, maar ook hoe je kunt laten zien dat je de leerstof begrijpt, wat je zelf met die kennis moet doen en hoe je die kennis kunt weergeven en doorgeven.
Het is het mooist als leraren die deze studievaardigheden met je trainen, deze op dezelfde manier uitleggen.

Om dit duidelijk te maken werken leraren op het Griftland College samen.
Zo kun je er op school en thuis mee aan de slag. Makkelijk ook voor je ouders, als ze je willen helpen.
Dan weet je tenminste ook, dat je vader of moeder het niet heel anders uitlegt dan je docenten op school!
Hieronder staan de vaardigheden waar leraren aan samengewerkt hebben voor jou op een rijtje.
Veel succes ermee!

- Een woordenboek gebruiken

- Moeilijke woorden begrijpen

- Woordjes leren

- Grammatica 1 Woordsoorten benoemen

- Grammatica 2 Zinsontleding

- Uitlegvragen beantwoorden

- Hoofdvragen en deelvragen maken 

- Groepjes maken en samenwerken

- Een powerpointpresentatie maken

- Een interview houden

- Een collage maken

- Schaal berekenen

- Rekenen in klas 1

- Rekenen in klas 2

- Procenten berekenen

- Tabellen en grafieken gebruiken

 


AAN DE SLAG MET ...

Kijk voor nog meer vaardigheidbladen en  andere instructies op de pagina
 'handige links - aan de slag met ...'
 


Voor het maken van werkstukken en PWS
is er een aparte pagina, met deze link ga je naar de pagina.


NOG MEER LINKS
Voor alle overige handige links ga je naar 'links voor leerlingen'