GEZONDHEID EN VEILIGHEID

 

GRIFTLAND COLLEGE - GEZONDE SCHOOL

Het zal niemand zijn ontgaan, de media besteden ruim aandacht aan de 'Gezonde School'. Het Griftland College staat hier volledig achter en inmiddels hebben we subsidie aangevraagd, zodat we aankomend schooljaar hiermee aan de slag kunnen gaan.

Op school volgen wij de richtlijnen voor de Gezonde School, het assortiment is inmiddels aangepast, de automaten zijn omgebouwd!
 

Het Zovitalteam van het Griftland College
Zovital staat voor verantwoorde voeding in het onderwijs.
Klik hier voor de site van Zovital en het laatste nieuws over gezonde voeding op school.

 


WAT IS EEN GEZONDE SCHOOL?
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid en dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.

WAAROM EEN GEZONDE SCHOOL?
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Stapsgewijs gaat het Griftland College voor het vignet 'Gezonde School'
Via de website houden wij iedereen regelmatig op de hoogte.

Voor meer informatie over de Gezonde School kunt u terecht op deze website


INFORMATIE en LINKS

Hieronder sites waar algemene info te vinden is op het gebied van gezondheid en veiligheid.

  Jouw GGD,  voor algemene info: www.jouwggd.nl
appstore voor gezondheidsadviezen: op www.ggdappstore.nl  
     
  Stichting School & Veiligheid
ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
     
  Brochure Richtlijnen Gezonde Kantine (PDF) 
     
  Watch Nederland, landelijk meldpunt loverboys
     
  Trimbos Instituut, over opvoeding en uitgaan